Inloggen
Winkelmandje

Privacy

# Privacyverklaring Shipstore bv.

**Laatst bijgewerkt op: 21-09-2023**

Bij Shipstore bv. hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarvoor we ze gebruiken, en welke maatregelen we nemen om ze te beschermen. We raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te lezen.

1. Doeleinden van gegevensverwerking

1. We vermelden duidelijk met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.
2. We beperken onze verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is voor legitieme doeleinden.
3. In gevallen waarin uw toestemming vereist is, vragen we eerst om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
4. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, en we eisen hetzelfde van derden die persoonsgegevens namens ons verwerken.
5. We respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

2. Gegevens die we verzamelen en gebruiken

Bij het gebruik van onze webwinkel verzamelen we bepaalde gegevens van u. Dit kunnen onder andere zijn:

- NAW-gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- Emailadres
- Betalingsgegevens
- Geslacht
- Scheepsnaam

3. Afhandelen van bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, maken we voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien nodig voor een goede afhandeling, kunnen we uw gegevens ook aan derden verstrekken.

4. Reclame

We informeren u niet alleen via onze website, maar ook via e-mail, SMS, telefoon en social media over onze nieuwe producten en diensten. U ontvangt deze berichten alleen met uw expliciete toestemming.

5. Contactformulier en nieuwsbrief

Via ons contactformulier kunt u vragen stellen, waarbij we u vragen diverse gegevens in te vullen voor een adequate behandeling. Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig voor een volledige afhandeling. Onze nieuwsbrief bevat een afmeldlink, en uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming aan de abonneelijst toegevoegd.

6. Locatiegegevens

Indien nodig voor de dienst, vragen we om uw toestemming voor het verzamelen van locatiegegevens (GPS). Deze gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van navigatie/kaartensoftware zoals Google Map.

7. Publicatie en Advertenties

We publiceren uw klantgegevens niet, maar onze webwinkel vertoont advertenties.

8. Verstrekking aan derden

We kunnen uw gegevens delen met partners betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals het leveren van uw pakket. Deze partners zijn gevestigd buiten de EU maar voldoen aan de Europese AVG-wetgeving.

9. Cookies en Google Analytics

Onze webwinkel maakt gebruik van cookies, zowel door onszelf als door ingeschakelde derden. Bij uw eerste bezoek informeren we u over het gebruik van cookies. Uw verder gebruik van de webwinkel beschouwen we als toestemming. We hebben afspraken gemaakt met derden over het gebruik van cookies. Google Analytics wordt gebruikt om het gebruik van onze webwinkel te analyseren. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google en laten IP-adressen anonimiseren.

10. Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

11. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden bewaard zolang nodig voor het afhandelen van bestellingen, inclusief garantie. Daarna bewaren we gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden, tenzij een langere wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

12. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar we linken. We kunnen niet garanderen hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.

13. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Raadpleeg deze verklaring regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

14. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen, inzage, wijzigingen of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Misbruik voorkomen we door uw identiteit adequaat te controleren.

15. Autoriteit Persoonsgegevens

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

**Contactgegevens:**
Shipstore bv.
Kadijk 2b
8531XD Lemmer
info@shipstore.nl
+31 (0) 514 856718

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen